คอร์สตัวอย่าง

อะตอมและตารางธาตุ 2/3 เคมี ม.4
ตอนที่ 02 อะตอมและตารางธาตุ 2/3
เคมี ม.4
Dialogue 2 Sleep
Dialogue 2 Sleep
จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 2/2 คณิตศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 02 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 2/2
คณิตศาสตร์ ป.6
การแบ่งเซลล์ 2/2 ชีววิทยา ม.6
ตอนที่ 02 การแบ่งเซลล์ 2/2
ชีววิทยา ม.6
การดำรงชีวิตของพืช 1/2 วิทยาศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 01 การดำรงชีวิตของพืช 1/2
วิทยาศาสตร์ ป.2
ร่างกายของเรา 1/2 วิทยาศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 01 ร่างกายของเรา 1/2 วิทยาศาสตร์ ป.6
พุทธประวัติ พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 2/2 สังคมศึกษา ม.1
ตอนที่ 02 พุทธประวัติ พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 2/2 สังคมศึกษา ม.1
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2/3 สังคมศึกษา ม.2
ตอนที่ 02 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2/3
สังคมศึกษา ม.2
ระบบหมุนเวียนเลือด ชีววิทยา ม.5
ตอนที่ 02 ระบบหมุนเวียนเลือด
ชีววิทยา ม.5
Dialogue 1 Old and New.
Dialogue 1 Old and New.
อักษรควบ ภาษาไทย ป.4
ตอนที่ 02 อักษรควบ
ภาษาไทย ป.4
การลำเลียงสารในพืช วิทยาศาสตร์ ม.1
ตอนที่ 02 การลำเลียงสารในพืช วิทยาศาสตร์ ม.1