คอร์สตัวอย่าง

พื้นที่ผิวและปริมาตร ครั้งที่ 1 2/3 คณิตศาสตร์ ม.3
ตอนที่ 02 พื้นที่ผิวและปริมาตร ครั้งที่ 1 2/3 คณิตศาสตร์ ม.3
Dialogue 2 A Japan Railpass
Dialogue 2 A Japan Railpass
ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 2/5 ภาษาไทย ม.6
ตอนที่ 02 ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 2/5 ภาษาไทย ม.6
เซต 1/2 คณิตศาสตร์ ม.4
ตอนที่ 01 เซต 1/2 คณิตศาสตร์ ม.4
ตอนที่ 01 วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ ป.1
ตอนที่ 01 วิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ ป.1
มาตราตัวสะกด ภาษาไทย ป.4
ตอนที่ 01 มาตราตัวสะกด
ภาษาไทย ป.4
ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
ตอนที่ 01 ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
Dialogue 1 Broken arm
Dialogue 1 Broken arm
Dialogue 2 Raining day
English M.6 Episode 01 Present perfect
English M.6 Episode 01 Present perfect
English M.2 Episode 01 Polite questions using can
English M.2 Episode 01 Polite questions using can
ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 1/2 ฟิสิกส์ ม.6
ตอนที่ 01 ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 1/2 ฟิสิกส์ ม.6