คอร์สตัวอย่าง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและคุณลักษณะที่ดีของพลเมือง 1/2 สังคมศึกษา ม.4
ตอนที่ 02 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและคุณลักษณะที่ดีของพลเมือง 1/2 สังคมศึกษา ม.4
English P.3 Episode 02 Plural Noun
English P.3 Episode 02 Plural Noun
Dialogue 2 Can you push the botton?
Dialogue 2 Can you push the botton?
สปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม ฟิสิกส์ ม.5
ตอนที่ 02 สปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม ฟิสิกส์ ม.5
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฟิสิกส์ ม.5
ตอนที่ 01 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฟิสิกส์ ม.5
ระบบหายใจ ชีววิทยา ม.5
ตอนที่ 01 ระบบหายใจ
ชีววิทยา ม.5
การเจริญเติบโตของพืช วิทยาศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 02 การเจริญเติบโตของพืช
วิทยาศาสตร์ ป.4
ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
ตอนที่ 01 ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
สมบัติการบวก และการเปลี่ยนกลุ่ม คณิตศาสตร์ ป.5
ตอนที่ 01 สมบัติการบวก และการเปลี่ยนกลุ่ม คณิตศาสตร์ ป.5
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม สังคมศึกษา ป.4
ตอนที่ 02 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม สังคมศึกษา ป.4
มาตราตัวสะกด ภาษาไทย ป.3
ตอนที่ 01 มาตราตัวสะกด
ภาษาไทย ป.3
พุทธประวัติ พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 1/2 สังคมศึกษา ม.1
ตอนที่ 01 พุทธประวัติ พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 1/2 สังคมศึกษา ม.1