คอร์สตัวอย่าง

Dialogue 2 A pet
Dialogue 2 A pet
ระบบหมุนเวียนเลือด ชีววิทยา ม.5
ตอนที่ 02 ระบบหมุนเวียนเลือด
ชีววิทยา ม.5
ความสำคัญของศาสนา สังคมศึกษา ป.3
ตอนที่ 02 ความสำคัญของศาสนา สังคมศึกษา ป.3
ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 1/5 ภาษาไทย ม.6
ตอนที่ 01 ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 1/5 ภาษาไทย ม.6

Kids English
Animation of Number
Episode 02 Animation of Color
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 2/4 สังคมศึกษา ม.5
ตอนที่ 02 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 2/4 สังคมศึกษา ม.5
Dialogue 2 Sleep
Dialogue 2 Sleep
จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 2/2 คณิตศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 02 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 2/2
คณิตศาสตร์ ป.6
จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 1/2 คณิตศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 01 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 1/2
คณิตศาสตร์ ป.6
การดำรงชีวิตของพืช 2/2 วิทยาศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 02 การดำรงชีวิตของพืช 2/2
วิทยาศาสตร์ ป.2
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะและความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา วิทยาศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 01 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะและความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา วิทยาศาสตร์ ม.2
ชนิดของคำ ภาษาไทย ป.3
ตอนที่ 02 ชนิดของคำ
ภาษาไทย ป.3