ความนิยม

ครูสิทธิ์ สุรสิทธิ์ หวังภาษิต

ตอนที่ 06 เลขยกกำลัง คณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

เลขยกกำลัง คือ การคูณตัวเลขนั้นๆตามจำนวนของเลขชี้กำลัง ซึ่งตัวเลขนั้นๆจะคูณตัวของมันเองและเมื่อแทน a เป็นจำนวนใด ๆ และแทน n เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่มี a เป็นฐานหรือตัวเลข และ n เป็นเลขชี้กำลัง (an) จะได้ว่า a คูณกัน n ตัว (axaxaxaxax…xa)

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด