ความนิยม

ครูอุ้ย ดาริกา อักษร

มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวเรา ในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆกับครูอุ้ยกันเถอะ

ตอนที่ 02 การเจริญเติบโตของพืช
วิทยาศาสตร์ ป.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

การเจริญเติบโตของพืชมีกระบวนการเกิดขึ้น 3 กระบวนการคิก การแบ่งเซลล์ การเพิ่มขนาดของเซลล์ และการเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ ลักษณะที่แสดงว่าพืชมีการเจริญเติบโต คือ รากยาวและใหญ่ขึ้น ลำต้นสูงและใหญ่ขึ้น ใบมีขนาดใหญ่และจำวนมากขึ้น ดอกใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นผล และเมล็ดมีการงอกต้นอ่อน ส่วนปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ ดิน น้ำ ธาตุอาหารหรือปุ๋ย อากาศ แสงสว่างหรือแสงแดด และอุณหภูมิ

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด