ความนิยม

ครูสิทธิ์ สุรสิทธิ์ หวังภาษิต

ตอนที่ 19 การประมาณค่า 2/2 คณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

การประมาณ คือ การบอกขนาด จำนวน หรือปริมาณ ที่ไม่ต้องการละเอียด ถี่ถ้วน เป็นเพียงการคาดคะเนจำนวนหรือปริมาณด้วยสายตาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัด เครื่องคำนวณ หรือการนับแต่อย่างใด

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด