ความนิยม

ครูสิทธิ์ สุรสิทธิ์ หวังภาษิต

ตอนที่ 20 คู่อันดับและกราฟ 1/2 คณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

คู่อันดับ เป็นสัญลักษณ์ที่เขียนแสดงการจับคู่ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ 1 กับสมาชิกกลุ่มที่ 2 กราฟ เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มที่ 1 กับสมาชิกของอีกกลุ่มหนึ่ง โดยอาศัยเส้นจำนวนสองเส้นที่ตัดกันเป็นมุมฉาก

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด