ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 02 ร่างกายของเรา 2/2
วิทยาศาสตร์ ป.6

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ระบบหายใจ หมายถึง การสูดลมหายใจและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด เรียกว่า การหายใจภายนอก และกระบวนการของปฏิกิริยาภายในเซลล์เรียกว่า การหายใจภายใน ; การสูดลมหายใจ หมายถึงการนำอากาศเข้าและออกจากปอด และ การหายใจ เป็นปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ที่ร่างกายสร้างพลังงานกลูโคสและแก๊สออกซิเจน ; การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด ; กระบวนการหายใจเข้า-ออก ; การดูแลรักษาปอด ; การทำงานร่วมกันของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด