ความนิยม

ครูปอนด์ ศรัณย์ พ.จานุพิบูล

ตอนที่ 01 พื้นที่ผิวและปริมาตร ครั้งที่ 1 1/3 คณิตศาสตร์ ม.3

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

พื้นที่ คือ ปริมาณที่แสดงถึงขอบเขตเนื้อที่ของพื้นผิวหรือรูปร่างสองมิติ ในหนึ่งมิติ หรือปริมาตรของทรงตันในสามมิติ ปริมาตร หมายถึง ความมากน้อยในปริภูมิสามมิติซึ่งวัสดุชนิดหนึ่งในสถานะใด ๆ หรือรูปทรงชนิดหนึ่งยึดถืออยู่หรือบรรจุอยู่

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด