ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 02 การรักษาดุลยภาพ 2/5
ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

การรักษาดุลยภาพ หรือภาวะธำรงดุล หมายถึง ความพยายามที่จะทำให้เกิดความสมดุลของสิ่งต่างๆในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพปกติ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยกลไกต่างๆในร่างกายควบคุม

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด