ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 06 เซลล์ 1/2
ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

เซลล์ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งชีวิต โดยเซลล์สามารถเพิ่มจำนวน เจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ มีอยู่หลายชนิดและลักษณะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่อยู่และหน้าที่ในการทำงาน

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด