ความนิยม

ครูปุ๋ย วรรณกร แสงวงค์

มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวเรา ในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆกับครูปุ๋ยกันเถอะ

ตอนที่ 01 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 1/3
เคมี ม.6

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบในธรรมชาติพบว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เกิดในแหล่งต่างๆ เช่น ยางไม้ ถ่ายหิน ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลัก ได้แก่ แอลเคน แอลคีน และแอลไคล์

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด