ความนิยม

ครูนุ กฤษณะ จันทรมเหษธิ

สวัสดีครับ ผม...ครูนุ สอนภาษาญี่ปุ่น อยากเก่ง และกล้าที่จะพูด ต้อง japanese for you by Yes i Style แล้วพบกันครับ...

ตอนที่ 02 ตัวอักษร ฮิระงะนะ
(เสียงปกติ) วรรค ka - so

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

อักษรฮิรางานะ ka - so เพื่อความเป็นไปได้ต่อการจำตัวอักษรให้เร็วขึ้น โดยการสร้างคำพ้องให้เกิดภาพและเสียงที่ใกล้เคียงกับตัวอักษร วรรค a ที่มีทั้งหมด5 ตัว เพื่อสร้างคำและความหมาย โดยมีรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยเป็นตัวอย่าง เป็นจุดประสงค์ในการสร้างทฤษฎีพื้นฐานเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด