ความนิยม

ครูปอนด์ ศรัณย์ พ.จานุพิบูล

ตอนที่ 19 แบบฝึกหัดและทบทวนระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ 1/4
คณิตศาสตร์ ม.3

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

การหาคำตอบทางคณิตศาสตร์ในระบบสมการนั้น นอกจากจะใช้วิธีการพลอทกราฟแล้ว เมื่อตัวเลขมากขึ้นหรือหาคำตอบยากขึ้น อาจจะต้องใช้วิธีการแก้สมการอย่างอื่น เช่น กันแทนค่าและการกำจัดตัวแปร
  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด