ความนิยม

ครูอุ้ม ลฎาภา สอนเฉลิม

ตอนที่ 02 ชนิดของคำ
ภาษาไทย ป.3

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ แบ่งเป็น2ชนิด คือ สามานยนาม เป็นคำนามที่ใช้เรียกทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาะหรือไม่เจาะจง และวิสามานยนาม เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อที่ชี้เฉพาะเจาะจง ; คำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้แทนคำนาม และที่ใช้ในการสนทนากัน เรียกว่าบุรุษสรรพนาม ซึ่งแบ่งเป็น3ชนิด 1.)สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูด สรรพนามบุรุษที่2 ใช้แทนตัวผู้ฟัง และสรรพนามบุรุษที่3 ใช้แทนตัวผู้ที่เรากล่าวถึง ; คำกิริยา คือคำที่แสดงอาการหรือการกระทำของนามและสรรพนามซึ่งเป็นประธานในประโยคแบ่งเป็น2ชนิดคือ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรม และกิริยาที่ต้องมีกรรม ; กรรม คือสิ่งที่ถูกกระทำ

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด