ความนิยม

ครูโป้ง ปิยวัฒน์ ดีเหลือ

ตอนที่ 02 ธรรมชาติของภาษา 2/2
ภาษาไทย ม.5

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ ในเรื่องนี้จะอธิบายถึงความหมาย ประเภท องค์ประกอบ ลักษณะและพลังของภาษา


  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด