ความนิยม

ครูตูน ชลิตา ไม้เกตุ

ตอนที่ 01 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิตของพืชดอก
วิทยาศาสตร์ ป.5

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ในโลกของเรามีพืชจำนวนมากมายนักวิทยาศาสตร์จึงได้จำแนกพืชออกเป็น2ประเภทเพื่อง่ายต่อการศึกษาคือ พืชดอกและพืชไร้ดอก พืชดอกคือพืชเมื่อมีการเติบโตเต็มวัยจะมีดอก และเป็นพืชตระกูลพันธุ์สูง มีอวัยวะหรือองค์ประกอบของพืชที่ครบเช่น ลำด้น ใบ ราก ดอก ผล และมีดอกเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการสืบพันธ์ ดอกเป็นส่วนประกอบของพืชใช้ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เกิดจากตาดอก ที่อยู่บริเวณปลายยอด ปลายกิ่ง บริเวณลำต้น และสามารถจำแนกดอกตามจำนวนก้านชูยอดได้เป็น2ประเภทคือดอกเดี่ยว และดอกช่อ เรามารู้จักดอกไม้แต่ละประเภทกัน และภายในดอกไม้ที่สวยงามนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด