ความนิยม

ครูเอนก เอนกพงษ์ บุญเกิด

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย ถ้าอย่างนั้นเรามาลองมาช่วยกันทำให้เด็กๆ อยากเรียนภาษาไทยกันดีกว่านะครับ

ตอนที่ 02 การเขียนเรียงความ
ภาษาไทย ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

การเขียนเรียงความ หมายถึง ข้อความหลายย่อหน้า เพื่ออธิบายเรื่องหรือความคิดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยต้องใช้ภาษาเขียนเท่านั้น

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด