ความนิยม

ครูยีนส์ ยุราพันธ์ มั่นใจ

ตอนที่ 01 การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา
ภาษาไทย ม.2

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

การเขียนบรรยาย เป็นการเขียนอธิบายเรื่องต่างๆ ตามลำดับเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องและเกิดความรู้สึกคล้อยตาม การเขียนเชิงพรรณนา เป็นการเขียนที่มีจุดประสงค์เพื่อกล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมเพื่อให้เห็นภาพ เห็นความเคลื่อนไหว จำนวน ขนาด และได้ยินเสียง

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด