ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 11 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 4/4
ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่ รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดำรงชีวิต

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด