ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 14 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 3/7
ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

พันธุกรรม หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้จึงทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ต่างๆกันออกไป

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด