ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 25 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 3/3
ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ระบบย่อยอาหาร เป็น ขบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารในอาหารจากโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจะต้องมีกระบวนการสลายอาหารระดับเซลล์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานของพันธะเคมีของสารอาหารให้มาอยู่ในรูปสารประกอบพลังงานสูงที่เซลล์พร้อมที่จะนำพลังงานไปใช้ได้

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด