ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 26 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ 1/2
ชีววิทยา ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

สิ่งมีชีวิตนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต คือ มีความสามารถในการกำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงพันธุ์ให้คงไว้ได้ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต มี 2 วิธี คือ 1. การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ 2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด