ความนิยม

ครูบิ๊ก ศุภกร โพธิจันทร์

มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวเรา ในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆกับครูปุ๋ยกันเถอะ

ตอนที่ 07 Homeostasis & Behavior
ชีววิทยา ม.5

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

การรักษาดุลยภาพ หรือภาวะธำรงดุล หมายถึง ความพยายามที่จะทำให้เกิดความสมดุลของสิ่งต่างๆในร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพปกติ ซึ่งจพเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยกลไกต่างๆในร่างกายควบคุม พฤติกรรม หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่กระตุ้น อาจจะเกิดขึ้นทันทีหรือเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกระตุ้นมาแล้วระยะหนึ่ง

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด