ความนิยม

ครูบิ๊ก ศุภกร โพธิจันทร์

มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวเรา ในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆกับครูปุ๋ยกันเถอะ

ตอนที่ 11 ระบบต่อมไร้ท่อ 2/2
ชีววิทยา ม.5

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ต่อมไร้ท่อ คือ ต่อมที่ไม่มีท่อ ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่สร้างและหลั่งสารเคมี ที่เรียกว่า ฮอร์โมน แล้วส่งออกนอกตัวเซลล์ โดยผ่านทางกระแสเลือดหนือน้ำเหลืองไปควบคุมหรือดัดแปลงสมรรถภาพของเซลล์ของอวัยวะเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปหรืออยู่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะการทำงานค่อนข้างช้า แต่ได้ผลการทำงานที่นาน ซึ่งฮอร์โมนมีผลต่อร่างกายและพฤติกรรม เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายให้คงที่อยู่เสมอ

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด