ความนิยม

ครูบิ๊ก ศุภกร โพธิจันทร์

มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวเรา ในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆกับครูปุ๋ยกันเถอะ

ตอนที่ 19 การสังเคราะห์ด้วยแสง 2/3
ชีววิทยา ม.5

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

การสังเคราะห์แสง คือ กระบวนการที่พืชและสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานแสงให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมีที่อยู่ในโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่สร้างขึ้น พลังงานที่อยู่ในโมเลกุลสารอินทรีย์นี้ ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิต

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด