ความนิยม

English for you / Animation

Episode 01 Animation of Number

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ในบทเรียนนี้ เป็นการฝึกการอ่าน เขียน ตัวเลขเบื้องต้น 1 - 10 ในภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับ น้องๆ หนูๆ ที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ตื่นเต้นเเละสนุกสนาน

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด