ความนิยม

ครูเมย์ เมยาณี ใจธรรม

กล้าพูดและสนุกกับการเรียนภาษาจีน พบกับครูเมย์ได้ในรายการ 汉语好 สวัสดีภาษาจีนกับครูเมย์ แล้วจะรู้ว่า ภาษาจีนง่ายนิดเดียว!

บทที่ 18 อักษรข้างของตัวอักษรจีน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

อักษรจีนเกือบทั้งหมด ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบของตัวอักษรจีน หรืออักษรข้างของตัวอักษรจีนนั่นเอง ซึ่งอักษรข้างแต่ละตัวจะมีชื่อเรียกเฉพาะ

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด