ความนิยม

Christopher Wright

Episode 01 Animal vocabulary (A-D)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

Beginni English ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึง การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ในแบบฉบับเจ้าของภาษา ตั้งแต่พยัญชนะ A B C Dโดยใช้ชื่อของสัตว์ต่างๆ มาเป็นตัวช่วยให้เราได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและจดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด