ความนิยม

ครูปุ๋ย วรรณกร แสงวงค์

มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวเรา ในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆกับครูปุ๋ยกันเถอะ

ตอนที่ 01 อะตอมและตารางธาตุ 1/3
เคมี ม.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

โมเลกุลของสารมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และโมเลกุลของก๊าซบางชนิด เช่น ก๊าซไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ก็ประกอบด้วย 2 อะตอม แสดงว่าอะตอมน่าจะมีขนาดเล็กกว่าโมเลกุล การที่จะศึกษาว่าอะตอมมีลักษณะอย่างไร ภายในอะตอมมีอนุภาคใดเป็นองค์ประกอบและอนุภาคเหล่านั้นมีสมบัติเป็นอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อศึกษาหาคำตอบในเรื่องดังกล่าว

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด