ความนิยม

ครูจ๋า ทิพาพร ค้ำคูณ

ตอนที่ 02 การลำเลียงสารในพืช วิทยาศาสตร์ ม.1

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ในพืชชั้นสูง เช่น พืชดอก จะมีเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ ลำเลียงสารต่างๆ เข้าสู่เซลล์ เรียกว่า วาสคิวลาร์ บันเดิล ( Vascular bundle) ซึ่งจะประกอบด้วย เนื้อเยื่อไซเลม ที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ จากดินขึ้นสู่ใบ เพื่อสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนเนื้อเยื่อโฟลเอม ทำหน้าที่ ลำเลียงสารอาหารที่สร้างจากใบไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งการจัดเรียงของไซเลมและโฟลเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชในเลี้ยงคู่มีความแตกต่างกัน

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด