ความนิยม

ครูสิทธิ์ สุรสิทธิ์ หวังภาษิต

ตอนที่ 02 หารร่วมมากและคูณร่วมน้อย ครั้งที่ 2 คณิตศาสตร์ ม.1

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

หารร่วมมาก (ห.ร.ม) คือ จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่สามารถนําไปหารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปพร้อมกันได้ลงตัวทั้งหมด
คูณร่วมน้อย (ค.ร.น) คือ จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่สามารหารด้วยจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวทั้งหมด

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด