ความนิยม

ครูเอนก เอนกพงษ์ บุญเกิด

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย ถ้าอย่างนั้นเรามาลองมาช่วยกันทำให้เด็กๆ อยากเรียนภาษาไทยกันดีกว่านะครับ

ตอนที่ 01 ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาไทย ม.3

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ภาษาเขมร เป็นภาษาคำโดด จัดอยู่ในตระกูลมอญ-เขมร คำดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นคำพยางค์เดียวและเป็นคำโดด ถือเอาการเรียงคำเข้าประโยคเป็นสำคัญเช่นเดียวกับภาษาไทย แต่มีลักษณะบางอย่างต่างไปจากภาษาไทย

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด