ความนิยม

ครูเอนก เอนกพงษ์ บุญเกิด

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย ถ้าอย่างนั้นเรามาลองมาช่วยกันทำให้เด็กๆ อยากเรียนภาษาไทยกันดีกว่านะครับ

ตอนที่ 02 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ในภาษาไทย ภาษาไทย ม.3

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน มีรูปลักษณะภาษาเป็นภาษาวิภัตติปัจจัย เช่นเดียวกับบาลี -สันสกฤษ แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เรียบง่ายขึ้น ภาษาจีนมีรูปลักษณะภาษาเป็นภาษาคำโดด ไม่มีเสียงควบกล้ำ มีเสียงสูงต่ำ มีการสร้างคำขึ้นมาใช้ใหม่ มีโครงสร้างประโยค และการเรียงลำดับคำเข้าประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทย ต่างกันตรงที่ว่าภาษาจีนเอาคุณศัพท์ไว้หน้านาม เอากริยาวิเศษณ์ไว้หน้ากริยาและมีเงื่อนไขอื่นๆ อีก

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด