ความนิยม

ครูศรี บุญศรี พรมวัง

ตอนที่ 02 อักษรควบ
ภาษาไทย ป.4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

อักษรควบ คือ พยัญชนะใดๆที่ควบกับ ร ล ว ในสระเดียวกันแล้วอ่านออกเสียงพยางค์เดียวซึ่งอักษรควบแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ อักษรควบแท้ กับอักษรควบไม่แท้

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด