ความนิยม

ครูตุ้งติ้ง วัชราภรณ์ ผุยหัวโทน

ส่วนตัวตุ้งติ้งมองว่า สังคม เป็นวิชาที่ยากจริง แต่ก็สนุกทุกครั้งที่ได้เรียน ... อีกอย่างการเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว จะทำให้การเรียนสนุกขึ้น

ตอนที่ 02 ความสำคัญของศาสนา สังคมศึกษา ป.3

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ความสำคัญของศาสนา คือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการทำความดี เป็นที่ประกอบศาสนพิธีและเป็นแหล่งกิจกรรมทางสังคม

  • ยังไม่มีความคิดเห็น


  • ยังไม่มีความคิดเห็น

ดูล่าสุด