คอร์สตัวอย่าง

ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 1/5 ภาษาไทย ม.6
ตอนที่ 01 ชนิดของคำแบ่งตามหน้าที่ 1/5 ภาษาไทย ม.6
การเจริญเติบโตของพืช วิทยาศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 02 การเจริญเติบโตของพืช
วิทยาศาสตร์ ป.4
ธรรมชาติของภาษา 2/2 ภาษาไทย ม.5
ตอนที่ 02 ธรรมชาติของภาษา 2/2
ภาษาไทย ม.5
จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 1/2 คณิตศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 01 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 1/2
คณิตศาสตร์ ป.6
การดำรงชีวิตของพืช 2/2 วิทยาศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 02 การดำรงชีวิตของพืช 2/2
วิทยาศาสตร์ ป.2
เวกเตอร์ ฟิสิกส์ ม.4
ตอนที่ 02 เวกเตอร์ ฟิสิกส์ ม.4
ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 2/2 ฟิสิกส์ ม.6
ตอนที่ 02 ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 2/2 ฟิสิกส์ ม.6
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ภาษาไทย ม.1
ตอนที่ 01 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ
ภาษาไทย ม.1
หารร่วมมากและคูณร่วมน้อย ครั้งที่ 2 คณิตศาสตร์ ม.1
ตอนที่ 02 หารร่วมมากและคูณร่วมน้อย ครั้งที่ 2 คณิตศาสตร์ ม.1
การสร้างคำในภาษาไทย ภาษาไทย ป.6
ตอนที่ 02 การสร้างคำในภาษาไทย
ภาษาไทย ป.6
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 1/3 สังคมศึกษา ม.2
ตอนที่ 01 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 1/3
สังคมศึกษา ม.2
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 01 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.4