คอร์สตัวอย่าง

จำนวนนับไม่เกิน 1,000 คณิตศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 01 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 คณิตศาสตร์ ป.2
พุทธประวัติ สังคมศึกษา ป.1
ตอนที่ 01 พุทธประวัติ
สังคมศึกษา ป.1
ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาไทย ม.3
ตอนที่ 01 ภาษาเขมรในภาษาไทย ภาษาไทย ม.3
พยัญชนะและไตรยางค์ ภาษาไทย ป.2
ตอนที่ 01 พยัญชนะและไตรยางค์ ภาษาไทย ป.2
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 2/4 สังคมศึกษา ม.5
ตอนที่ 02 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 2/4 สังคมศึกษา ม.5
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ภาษาไทย ป.5
ตอนที่ 01 พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
ภาษาไทย ป.5
การดำรงชีวิตของพืช 2/2 วิทยาศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 02 การดำรงชีวิตของพืช 2/2
วิทยาศาสตร์ ป.2
จำนวนนับไม่เกิน 100,000 2/2 คณิตศาสตร์ ป.3
ตอนที่ 02 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 2/2 คณิตศาสตร์ ป.3
ธรรมชาติของภาษา 1/2 ภาษาไทย ม.5
ตอนที่ 01 ธรรมชาติของภาษา 1/2
ภาษาไทย ม.5
สระ ภาษาไทย ป.2
ตอนที่ 02 สระ
ภาษาไทย ป.2
อะตอมและตารางธาตุ 1/3 เคมี ม.4
ตอนที่ 01 อะตอมและตารางธาตุ 1/3
เคมี ม.4
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 01 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.4