คอร์สตัวอย่าง

ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 1/2 ฟิสิกส์ ม.6
ตอนที่ 01 ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 1/2 ฟิสิกส์ ม.6
สปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม ฟิสิกส์ ม.5
ตอนที่ 02 สปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม ฟิสิกส์ ม.5
English M.2 Episode 02 Questions with how many
English M.2 Episode 02 Questions with how many
ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
ตอนที่ 01 ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
การเขียนเรียงความ ภาษาไทย ม.4
ตอนที่ 02 การเขียนเรียงความ
ภาษาไทย ม.4
English P.1 Episode 02 Countable & Uncountable Noun
English P.1 Episode 02 Countable & Uncountable Noun
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 1/4 สังคมศึกษา ม.45
ตอนที่ 01 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 1/4 สังคมศึกษา ม.5
Dialogue 2 Raining day
English M.1 Episode 02 This/That/These/Those
English M.1 Episode 02 This/That/These/Those
พระรัตนตรัย สังคมศึกษา ป.1
ตอนที่ 03 พระรัตนตรัย
สังคมศึกษา ป.1
English P.3 Episode 01 Common Noun & Proper Noun
English P.3 Episode 01 Common Noun & Proper Noun
English M.3 Episode 01 Must be/Can’t be/Sounds (like)
English M.3 Episode 01 Must be/Can’t be/Sounds (like)