คอร์สตัวอย่าง


เผือกสาระ
เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลกจริงไหม ?
ตอนที่ 01 เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลกจริงไหม ?
ชนิดของคำ ภาษาไทย ป.3
ตอนที่ 02 ชนิดของคำ
ภาษาไทย ป.3
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฟิสิกส์ ม.5
ตอนที่ 01 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ฟิสิกส์ ม.5
การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ ป.3
ตอนที่ 02 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ ป.3
พระรัตนตรัย สังคมศึกษา ป.1
ตอนที่ 03 พระรัตนตรัย
สังคมศึกษา ป.1
สมบัติการบวก และการเปลี่ยนกลุ่ม คณิตศาสตร์ ป.5
ตอนที่ 01 สมบัติการบวก และการเปลี่ยนกลุ่ม คณิตศาสตร์ ป.5
ปริมาณสัมพันธ์ 1/3 เคมี ม.5
ตอนที่ 01 ปริมาณสัมพันธ์ 1/3
เคมี ม.5
ธรรมชาติของภาษา 2/2 ภาษาไทย ม.5
ตอนที่ 02 ธรรมชาติของภาษา 2/2
ภาษาไทย ม.5
การดำรงชีวิตของพืช 2/2 วิทยาศาสตร์ ป.2
ตอนที่ 02 การดำรงชีวิตของพืช 2/2
วิทยาศาสตร์ ป.2
ระบบหายใจ ชีววิทยา ม.5
ตอนที่ 01 ระบบหายใจ
ชีววิทยา ม.5
จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 คณิตศาสตร์ ป.1
ตอนที่ 01 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 คณิตศาสตร์ ป.1
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1/5 คณิตศาสตร์ ม.6
ตอนที่ 01 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1/5 คณิตศาสตร์ ม.6