คอร์สตัวอย่าง

การปรับตัวและพฤติกรรมสัตว์ วิทยาศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 02 การปรับตัวและพฤติกรรมสัตว์ วิทยาศาสตร์ ม.2
English M.5 Episode 01 Can/could, Could for possibility/ May/might/ May and can for permission
English M.5 Episode 01 Can/could, Could for possibility/ May/might/ May and can for permission
การสร้างคำในภาษาไทย ภาษาไทย ป.6
ตอนที่ 02 การสร้างคำในภาษาไทย
ภาษาไทย ป.6
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ภาษาไทย ม.2
ตอนที่ 02 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ
ภาษาไทย ม.2

Beginni English
Animal vocabulary ( A-D )
Episode 01 Animal vocabulary (A-D)
หารร่วมมากและคูณร่วมน้อย ครั้งที่ 1 คณิตศาสตร์ ม.1
ตอนที่ 01 หารร่วมมากและคูณร่วมน้อย ครั้งที่ 1 คณิตศาสตร์ ม.1
ร่างกายของเรา 1/2 วิทยาศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 01 ร่างกายของเรา 1/2 วิทยาศาสตร์ ป.6
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 1/3 เคมี ม.6
ตอนที่ 01 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 1/3
เคมี ม.6

Kids English
Animation of Number
Episode 02 Animation of Color
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ ม.1
ตอนที่ 01 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ ม.1
อัตราส่วนร้อยละ คณิตศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 01 อัตราส่วนร้อยละ คณิตศาสตร์ ม.2
อ่าน เขียน เรียนรู้อักษรไทย 2/9 ภาษาไทย ป.1
ตอนที่ 02 อ่าน เขียน เรียนรู้อักษรไทย 2/9
ภาษาไทย ป.1