คอร์สตัวอย่าง

English M.6 Episode 02 Simple past and Present perfect
English M.6 Episode 02 Simple past and Present perfect
การเจริญเติบโตของพืช วิทยาศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 02 การเจริญเติบโตของพืช
วิทยาศาสตร์ ป.4
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2/3 สังคมศึกษา ม.2
ตอนที่ 02 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2/3
สังคมศึกษา ม.2
อ่าน เขียน เรียนรู้อักษรไทย 2/9 ภาษาไทย ป.1
ตอนที่ 02 อ่าน เขียน เรียนรู้อักษรไทย 2/9
ภาษาไทย ป.1
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 2/2 คณิตศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 02 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 2/2 คณิตศาสตร์ ป.4
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม สังคมศึกษา ม.3
ตอนที่ 02 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
สังคมศึกษา ม.3

Kids English
Animation of Number
Episode 02 Animation of Color
สปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม ฟิสิกส์ ม.5
ตอนที่ 02 สปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม ฟิสิกส์ ม.5
Dialogue 1 Hobbies
Dialogue 1 Hobbies
Dialogue 2 A pet
Dialogue 2 A pet
ตัวอักษร ฮิระงะนะ (เสียงปกติ) วรรค ka - so
ตอนที่ 02 ตัวอักษร ฮิระงะนะ
(เสียงปกติ) วรรค ka - so
จำนวนนับไม่เกิน 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.3
ตอนที่ 01 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.3