คอร์สตัวอย่าง

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะและความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา วิทยาศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 01 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะและความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา วิทยาศาสตร์ ม.2
สิ่งมีชีวิตและกระนวนการดำรงชีวิตของพืชดอก วิทยาศาสตร์ ป.5
ตอนที่ 01 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิตของพืชดอก
วิทยาศาสตร์ ป.5
จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 2/2 คณิตศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 02 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 2/2
คณิตศาสตร์ ป.6
ความสำคัญของศาสนา สังคมศึกษา ป.3
ตอนที่ 02 ความสำคัญของศาสนา สังคมศึกษา ป.3
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ภาษาไทย ม.1
ตอนที่ 01 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ
ภาษาไทย ม.1
Dialogue 1 It's nice to meet you.
Dialogue 1 It's nice to meet you.
สปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม ฟิสิกส์ ม.5
ตอนที่ 02 สปริงและการแกว่งของลูกตุ้ม ฟิสิกส์ ม.5
English P.2 Episode 02 Uncountable Noun
English P.2 Episode 02 Uncountable Noun
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2/3 เคมี ม.6
ตอนที่ 02 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2/3
เคมี ม.6
พุทธประวัติ พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 1/2 สังคมศึกษา ม.1
ตอนที่ 01 พุทธประวัติ พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 1/2 สังคมศึกษา ม.1
เสียงในภาษาไทย ภาษาไทย ป.6
ตอนที่ 01 เสียงในภาษาไทย
ภาษาไทย ป.6
ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 1/2 ฟิสิกส์ ม.6
ตอนที่ 01 ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 1/2 ฟิสิกส์ ม.6