คอร์สตัวอย่าง

การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา ภาษาไทย ม.2
ตอนที่ 01 การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา
ภาษาไทย ม.2
ร่างกายของเรา 2/2
ตอนที่ 02 ร่างกายของเรา 2/2
วิทยาศาสตร์ ป.6
การแบ่งเซลล์ 1/2 ชีววิทยา ม.6
ตอนที่ 01 การแบ่งเซลล์ 1/2
ชีววิทยา ม.6
ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 1/2 ฟิสิกส์ ม.6
ตอนที่ 01 ชนิด องค์ประกอบและการสะท้อนของคลื่น 1/2 ฟิสิกส์ ม.6
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 01 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1/2 คณิตศาสตร์ ป.4
English M.3 Episode 02 For/Since
English M.3 Episode 02 For/Since
พยัญชนะและไตรยางค์ ภาษาไทย ป.2
ตอนที่ 01 พยัญชนะและไตรยางค์ ภาษาไทย ป.2

Kids English
Animation of Number
Episode 01 Animation of Number
ตอนที่ 02 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต วิทยาศาสตร์ ป.1
ตอนที่ 02 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต วิทยาศาสตร์ ป.1
สมบัติการแจกแจง และการหารยาว คณิตศาสตร์ ป.5
ตอนที่ 02 สมบัติการแจกแจง และการหารยาว คณิตศาสตร์ ป.5
ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
ตอนที่ 01 ความรู้พื้นฐานภาษาจีนและระบบสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน)
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม สังคมศึกษา ป.4
ตอนที่ 02 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม สังคมศึกษา ป.4